Bepalings en voorwaardes

Terms and conditions

Produkte is handgemaak en kan dus effens van die voorbeeld verskil in terme van grootte en kleur.
Produkte kan verskillende Vlooie dra:

 • Handmade Vlooi
 • 100% Organic Vlooi
 • Recycled Vlooi
 • Posh Vlooi
 • Bread & Butter Vlooi

Products are handmade therefore size and colour may vary slightly from image.
Product categories include:

 • Handmade Vlooi
 • 100% Organic Vlooi
 • Recycled Vlooi
 • Posh Vlooi
 • Bread & Butter Vlooi

Omruilings

Return Policy

 • Omruil van Posh Vlooi produkte word op grond van KWALITEIT en skade alleenlik gemaak.
 • Ons verkoop handgemaakte produkte, u kan dus effense verskille in kleur, grootte verwag.
 • Produkte soos bv. seep sal gewig binne grense hê, nie noodwendig die groottes nie.
 • Ons verskaf unieke produkte. 
 • Klagtes word direk aan Vlooi gerig. 
 • Vlooi sal u geld terugbesorg of die produk vervang.
 • We accept returns on QUALITY of Posh Vlooi products and breakage only.
 • We sell handmade products, therefore you may find slight differences in colour, size.
 • Product weight e.g. soaps, will be within a specified range, not necessarily the sizes.
 • We provide unique products. 
 • Please send complaints directly to Vlooi.
 • Vlooi will either refund or replace your product.

Aanlyn aankope

Online buying

 • Jy kyk, koop, kliek, kry ‘n prys en betaal.
 • Produkte kan van verskeie verskaffers afkomstig wees, so jy kan meer as een pakkie verwag as jy meer as een produk koop.
 • Produkte word per koerier afgelewer.  
 • Verskaf afleweringsadres en kontakbesonderhede wat bereikbaar is binne kantoorure.
 • Volg jou pakkie aanlyn…sit terug en drink solank ‘n glasie wyn …
 • You shop, choose, click, get a price and checkout.
 • Products are from various suppliers, so you may receive more than one parcel. 
 • Products are transported by courier.  
 • Please submit your contact details for courier, as well as a delivery address that is reachable during office hours.
 • Track your order online … enjoy a glass of wine!

Lys jou produkte - Skakel 083 254 1335 vir besonderhede Dismiss

0

Your Cart