Liefdadigheid | Charity

Indien jy graag wil bydrae om ‘n organisasie te ondersteun, kan jy dit hier doen. Koop een van die poppies aanlyn. Netalie Potgieter sal dit voorsien aan ‘n kind in een van die tehuise aan wie sy voorsien. Elke kind in die huis kry een met opname. Die projek het ondersteuning nodig, jou hulp word waardeer.

Netalie Potgieter makes these adorable little dolls at her house and gives one to each of the children in the charity home she supports. If you are eager to donate one to a child, you can buy it online. Netalie will deliver it on your behalf. We support charities, and we invite you to do too.

No products were found matching your selection.