FAQ

Vrae

Questions

Kwaliteit van produkte

Produkte se kwaliteit word beheer deur verkopers en bly steeds hulle verantwoordelikheid.

Product Quality

Quality is controlled by sellers and remains their responsibility.

 

Koerier

Elke verkoper sal haar eie pakkies na kliënte pos, met die diens wat kopers geselekteer het.Verkopsers kan ook beskikbare opsies van koerier kies, wat in hulle omgewing beskikbaar is.  

Courier

Couriering is managed by sellers depending on the selection of choice buyers made. Suppliers can also add a courier service to a product, depending on the available services in their area. 

Verpakking

Pakkies word verpak deur verkopers. Alle pakkies sal dus nie dieselfde lyk nie.  

Packaging

Parcels are packaged by sellers individually.  Not all packaging will be the same. 

Handelsmerke

Sommige verkopers het reeds hul eie handelsmerke. Die dames is geregtig om dit so te hou en aan u te verkoop. Vlooi handelsmerk kan bekom word sou verkopers ‘n etiket verkies.  

Trademarks

Some suppliers may already have their own trademarks, they are allowed to use it. Vlooi label can be ordered from us.