Vrae? | Questions?

Produk Kategorieë

Handmade Vlooi
Recycled Vlooi
100% Organic Vlooi
Posh Vlooi
Bread & Butter Vlooi

Product Categories

Handmade Vlooi
Recycled Vlooi
100% Organic Vlooi
Posh Vlooi
Bread & Butter Vlooi

Kwaliteit van produkte

Posh produkte se kwaliteit word gekontroleer en beheer. Hou ingedagte dat produkte handgemaak is. Sou die produk verskil van die produk Vlog, kontak asb. vir Vlooi direk. 

Product Quality

Posh product quality is controlled. Please refer to the product Vlog for detail regarding the product. Keep in mind that all products are handmade. Should quality be an issue, please contact Vlooi directly.

Kontak met klieënte

Vlooinooiens word versoek om nie kliënte direk te kontak nie. Respekteer asb. die versoek, en weet ons dra jou belange op die hart. Kontak Vlooi rakende probleme en verdere bestellings. Ons werk hard om produkte op die mark te kry, en dames se toekoms te verseker. Ondersteun ons asb. in die verband. 

Contact of clients

Suppliers are requested not to contact customers directly. Please contact Vlooi directly should you have any customer queries and further orders. We put in loads of effort to get products out there and available, please continue to support Vlooi!

Koerier

Vlooi hanteer koerier, kliënte kan pakkies aanlyn volg. Maak asb. seker u gebruik ‘n adres wat bereikbaar is in kantoor ure. 

Courier

Couriering is managed by Vlooi, clients can track parcels online. Please ensure you use a delivery address which is reachable  during office hours. 

Verpakking

Pakkies word verpak na Vlooinooi se vermoë. Pakkies word ekonomies gestuur, moet asb nie duur, verpakking verwag nie. 

Packaging

Parcels are packaged economically. Please do not expect a fancy wrapping, we are trying to cut costs, but still deliver quality goods. 

Handelsmerke

Sommige Vlooinooiens het reeds hul eie handelsmerke. Die dames is geregtig om dit so te hou en aan u te verkoop. Vlooi handelsmerk kan bekom word sodra ons die produk se kwaliteit beoordeel het. 

Trademarks

Some suppliers may already have their own trademarks, they are allowed to use it. Vlooi trademark will be assigned to a product once we have vetted it. 

Lys jou produkte - Skakel 083 254 1335 vir besonderhede Dismiss

0

Your Cart